X GUp 783/16

 Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 1433/16

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp  783/16 

Data ogłoszenia upadłości: 1 grudnia 2016 r.

Data zakończenia postępowania: 6 września 2017 r.