X GUp 764/16

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 1528/16

Data ogłoszenia upadłości: 22 listopada 2016 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp  764/16

Data zakończenia postępownia: 15 listopada 2017