X GUp 762/16

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 1623/16

Data ogłoszenia upadłości: 21 listopada 2016 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp  762/16

Data zakończenia postępowania: 15 stycznia 2018