X GUp 736/16

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XGU 1318/16

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp  736/16

Data ogłoszenia upadłości: 4 listopada 2016 r.

Data zakończenia postępowania: 3 kwietnia 2017 r.