X GUp 731/18

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 1149/18

Data ogłoszenia upadłości: 22 sierpnia 2018 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp  731/18

Data zakończenia postępowania: