X GUp 71/18

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 1710/17

Data ogłoszenia upadłości: 25 stycznia 2018 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 71/18

Data zakończenia postępowania: 24.04.2019