X GUp 678/18

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 175/18

Data ogłoszenia upadłości: 27 lipca 2018 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 678/18

Data obwieszczenia w MSiG: 13.08.2018; MSiG nr 156/2018