X GUp 67/18

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 2378/17

Data ogłoszenia upadłości: 23 stycznia 2018 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 67/18

Data obwieszczenia w MSiG: 6 lutego 2018 r.