X GUp 64/18

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 1760/17

Data ogłoszenia upadłości: 19 stycznia 2018 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 64/18

Data obwieszczenia w MSiG: 26 stycznia 2018 r.