X GUp 635/15

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 1216/15

Data ogłoszenia upadłości: 21 grudnia 2015 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp  635/15

Data zakończenia postępowania: 6 czerwca 2018