X GUp 620/18

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych 

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 241/18

Data ogłoszenia upadłości: 12 lipca 2018 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 620/18

Data zakończenia postępowania: 13 listopada 2019 r.