X GUp 598/17

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Upadły: Anna Łukaszczyk-Dukaczewska - wspólnik Team Spółka Jawna Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Wojciech Łukaszczyk

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 868/17   

Data ogłoszenia upadłości: 3 sierpnia 2017 r. 

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 598/17, XVIII GUp 190/19 

Data zakończenia postępowania: 27 kwietnia 2023 r.