X GUp 595/17

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 774/17  

Data ogłoszenia upadłości: 3 sierpnia 2017 r. 

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 595/17, XVIII GUp 190/19

Data zakończenia postępowania: 27 kwietnia 2023 r.