X GUp 587/16

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XGU 855/16

Sygnatura akt postepowania upadłościowego: X GUp  587/16 

Data ogłoszenia upadłości: 14 września 2016r.

Data zakończenia upadłości: