X GUp 574/16

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XGU 915/16

Data ogłoszenia upadłości: 8 września 2016r.

Sygnatura akt postepowania upadłościowego: X GUp  574/16