X GUp 564/17

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych  

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 955/17

Data ogłoszenia upadłości: 20 lipca 2017r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XGUp 564/17

Data zakończenia postępowania: 5 czerwca 2018r.