X GUp 546/16

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 778/16 

Data ogłoszenia upadłości: 2 września 2016 r. 

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 546/16

Data zakończenia postępowania: 15 marca 2017