X GUp 542/18

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 245/18

Data ogłoszenia upadłości: 12 czerwca 2018 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 542/18

Data zakończenie postępowania: 19 marca 2019