X Gup 528/17

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 541/17

Data ogłoszenia upadłości: 6 lipca 2017r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 528/17

Data zakończenia postępowania