X GUp 528/ 16

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 908/16 

Data ogłoszenia upadłości: 25 sierpnia 2016 r. 

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 528/16