X GUp 527/17

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych  

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 541/17

Data ogłoszenia upadłości: 6 lipca 2017r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 527/17

Data zakończenia postępowania: 23 maja 2018