X GUp 520/18

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 125/18

Data ogłoszenia upadłości: 8 czerwca 2018 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 520/18

Data zakończenia upadłości: 10 stycznia 2019 r.