X GUp 566/18

POSTĘPOWANIE PRZENIESIONE DO SĄDU REJONOWEGO W POZNANIU

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 604/18

Data ogłoszenia upadłości: 14 czerwca 2018 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 566/18

Data obwieszczenia w MSiG: 22.06.2018; MSiG nr 120/2018