X GUp 411/16

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XGU 493/16

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp  411/16

Data ogłoszenia upadłości: 5 lipca 2016r.

Data zakończenia upadłości: