X GUp 830/16

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 1549/16

Data ogłoszenia upadłości: 19 grudnia 2016 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp  830/16

Data zakończenia postępowania: