X GUp 493/ 16

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 928/16 

Data ogłoszenia upadłości: 10 sierpnia 2016 r. 

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 439/16

Data zakończenia postępowania: 15 października 2019 r.