X GUp 472/16

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 1014/16 

Data ogłoszenia upadłości: 26 lipca 2016 r. 

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 472/16

Data zakończenia postępowania: 21 kwietnia 2017 r.