X GUp 47/17

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 1778/16

Data ogłoszenia upadłości: 20 stycznia 2017 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp  47/17

Data zakończenia postępowania: .............