X GUp 451/17

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych 

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XGU 530/17

Data ogłoszenia upadłości: 23 czerwca 2017 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 451/17

Data zakończenia postępowania: 22 luty 2018 r.