X GUp 436/18

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 37/18

Data ogłoszenia upadłości: 11 maja 2018 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 436/18

Data obwieszczenia w MSiG:  18.05.2018; MSiG nr 96/2018