X GUp 431/18

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych 

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 430/18

Data ogłoszenia upadłości: 10 maja 2018 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 431/18

Data zakończenia postępowania: 5 listopada 2019 r.