X GUp 427/17

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych  

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 380/17

Data ogłoszenia upadłości: 6 czerwca 2017 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 527/17

Data zakończenia postępowania: 26 marca 2018 r.