X GUp 425/16

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XGU 591/16

Data ogłoszenia upadłości: 8 lipca 2016r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp  425/16

Data zakończenia postępowania: