X GUp 422/17

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 536/17

Data ogłoszenia upadłości: 6 czerwca 2017 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 422/17

Data obwieszczenia w MSiG: 16 czerwca 2017 r.