X GUp 399/17

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 449/17

Data ogłoszenia upadłości: 29 maja 2017 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 399/17