X GUp 393/16

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XGU 408/16

Data ogłoszenia upadłości: 29 czerwca 2016r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp  393/16

Data zakończenia postępowania: 23 marca 2017