X GUp 387/18

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 471/18

Data ogłoszenia upadłości: 24 kwietnia 2018 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 387/18

Data obwieszczenia w MSiG:  11 maja 2018 r.