X GUp 386/17

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych 

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 310/17

Data ogłoszenia upadłości: 25 maja 2017 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 386/17

Data zakończenia postępowania: 27 luty 2018