X GUp 386/16

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XGU 554/16

Data ogłoszenia upadłości: 27 czerwca 2016r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp  386/16