X GUp 376/19

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 165/19

Data ogłoszenia upadłości: 24 kwietnia 2019 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 376/19, XIX GUp 1001/19

Data zakończenia postępowania: 13 kwietnia 2023 r.