X GUp 354/17

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 453/17

Data ogłoszenia upadłości: 15 maja 2017 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XGUp 354/17

Data zakończenia postępowania: ................