X GUp 341/16

Postępowanie zakończone zawarciem układu w upadłości