X GUp 335/19

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 35/19

Data ogłoszenia upadłości: 12 kwietnia 2019 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp  335/19, XVIII GUp 27/22

Data zakończenia postępowania: 13 grudnia 2022 r.