X GUp 335/17

 Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 250/17

Data ogłoszenia upadłości: 8 maja 2017 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 335/17

Data obwieszczenia w MSiG: 18 maja 2017