X GUp 331/16

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 562/16

Data ogłoszenia upadłości: 2 czerwca 2016r.

Sygnatura akt postepowania upadłościowego: X GUp  331/16

Data zakończenia postępowania: 16 marca 2017