X GUp 320/19

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 2396/18

Data ogłoszenia upadłości: 4 kwietnia 2019 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp  320/19