X GUp 300/18

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 2298/17

Data ogłoszenia upadłości: 5 kwietnia 2018 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 300/18

Data obwieszczenia w MSiG:  12 kwietnia 2018 r.