X GUp 291/19

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 4/19

Data ogłoszenia upadłości: 26 marca 2019 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp  291/19

Sędzia Komisarz: SSR Ewa Grąbczewska

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 3 kwietnia 2019 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym