X GUp 269/17

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 1922/16

Data ogłoszenia upadłości: 14 kwietnia 2017 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 269/17

Data zakończenia postępowania: