X GUp 254/17

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 1811/16

Data ogłoszenia upadłości: 7 kwietnia 2017 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 254/17

Data zakończenia postępowania: